Monthly Archives: Kwiecień 2021

Wybory

W dniu 15 kwietnia odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podokręgu Piłki Nożnej w Bochni na którym wybrany zostanie prezes podokręgu oraz zarząd na najbliższą kadencję. Kolegium Sędziów na w/w zebranie posiada… Read more »