Wybory

      Możliwość komentowania Wybory została wyłączona

W dniu 15 kwietnia odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podokręgu Piłki Nożnej w Bochni na którym wybrany zostanie prezes podokręgu oraz zarząd na najbliższą kadencję.

Kolegium Sędziów na w/w zebranie posiada dwa mandaty dlatego w przyszłym tygodniu odbędą się wybory dwóch delegatów. W związku z sytuacją epidemiczną odbędą się one on-line na stronie z obsadą, dlatego do dnia 7 kwietnia sędziowie nieczynni, którzy nie posiadają do niej dostępu a chcą wziąć udział w wyborach powinni wysłać maila na adres zarzad@ksbochnia.pl z prośbą o udzielenie dostępu.