.: Na imieniny do: Boguty, Bogusza i Macieja .: Użytkowników online: 1
 
      Nie masz jeszcze konta? Możesz !
 

Menu główne
Strona Główna
Galeria
 
Komisja Sędziowska
Zarząd
Sędziowie
Obsada
Regulaminy
Komunikaty
Statystyki
 
Mat. Szkoleniowe
Przepisy gry
Testy
Kontrowersje
 
Inne
Download
Katalog stron
Kontakt
 
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
 
 
Regulamin KFD

REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEGO FUNDUSZU DYSPOZYCYJNEGO

KOLEGIUM SĘDZIÓW PPN w BOCHNI

 

 

§1.

Niniejszy Regulamin Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego dotyczy wszystkich sędziów zorganizowanych na terenie działania Komisji Sędziowskiej Podokręgu Piłki Nożnej w Bochni a także (w części) kandydatów na sędziów piłki nożnej.

 

§2.

  1. Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny tworzy się z dobrowolnych składek wpłacanych przez sędziów.
  2. Z opłacania składek na rzecz KFD zwolnieni są obserwatorzy KS PPN oraz sędziowie nieczynni.

 

§3.

  1. Celem utworzenia funduszu jest zapewnienie środków finansowych oraz ich wykorzystanie na potrzeby organizacyjne i socjalne Komisji Sędziowskiej PPN w Bochni
  2. Środki funduszu mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności mającej na celu jego zwiększenie, w szczególności do:

a) organizowania uroczystości okolicznościowych związanych z działalnością Komisji Sędziowskiej a także poszczególnych sędziów;

b) zakup upominków, nagród i dyplomów dla sędziów wyróżniających się w działalności , obchodzących określony jubileusz lub inne uroczystości organizacji wojewódzkich, Kolegium Sędziów Okręgów i Podokręgów, władz i organizacji piłkarskich;

c) dofinansowanie organizacji spotkań reprezentacji Komisji Sędziowskiej (turnieje halowe, spotkania na otwartych boiskach);

d) zabezpieczenia finansowego zebrań, szkoleń i innych spotkań Zarządu Komisji Sędziowskiej z sędziami oraz władzami piłkarskimi;

e) zakup wieńców i wiązanek w związku ze śmiercią członków organizacji sędziowskich i władz;

f) dofinansowanie działalności kół seniorów , organizacji życia towarzyskiego i kulturalnego, spotkań z członkami organizacji sędziowskiej, wybitnymi sportowcami i ciekawymi ludźmi;

g) inne uzasadnione potrzeby Komisji Sędziowskiej lub poszczególnych sędziów zatwierdzonych Uchwale Zarządu Kolegium Sędziów .

 

§ 4

1. Funduszem dysponuje Zarząd Komisji Sędziowskiej.

2. Każdorazowe wydatki z Funduszu muszą być udokumentowane fakturą, rachunkiem lub oświadczeniem.

3. Składki wpłacane są na konto bankowe Podokręgu Piłki Nożnej w Bochni (subkonto Komisji Sędziowskiej), gdzie gromadzone są środki.

 

§ 5

1. Kontrolę wpływów oraz celowość i zasadność wydatków Funduszu prowadzi Zarząd Komisji Sędziowskiej. Po upływie każdego miesiąca sporządza sprawozdanie z rozliczenia Funduszu, które przedstawiane jest na zebraniu plenarnym KS.

 

§6

Każdy sędzia rzeczywisty zobowiązany jest do bieżącego (comiesięcznego) uiszczenia opłat na rzecz Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego w kwocie 5% ekwiwalentu od prowadzonych zawodów i określonym terminie (najbliższe zebranie plenarne). Dodatkowo każdy sędzia – rzeczywisty i próbny zobowiązany jest do uiszczania opłat za kary umowne określone w tab. 1 (na kolejnej stronie).

 

§ 7

1. Regulamin i każda zmiana jego postanowień podlega zatwierdzeniu przez Zarząd KS w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.Tabela 1.   

L.P.

TYTUŁ

KWOTA

1.

Opłata organizacyjna: udział w kursie sędziowskim.

100 zł

2.

Opłata porządkowa: za zbyt późne urlopowanie.

20 zł

3.

Opłata porządkowa: za nieusprawiedliwioną nieobecność na zebraniach plenarnych i szkoleniowych.

 

20 zł

4.

Opłata porządkowa: za prowadzenie zawodów bez powiadomienia referenta obsady.

30 zł

5.

Nieregulaminowy ubiór na zawodach.

20 zł

6.

Nie wysłanie SMS-a z wynikiem spotkania

10 zł

 

 
ˆ 2012 Podokręg Bochnia Wszelkie prawa zastrzeżone.