Plenarka

      Możliwość komentowania Plenarka została wyłączona

31 lipca (piątek) o godz. 17.30 w remizie OSP w Chodenicach odbędzie się zebranie plenarne. Obecność obowiązkowa.

Ryczałty sędziowskie

      Możliwość komentowania Ryczałty sędziowskie została wyłączona

Prezentujemy ryczałty sędziowskie, które obowiązują od nowego sezonu.

Licencje sędziowskie

      Możliwość komentowania Licencje sędziowskie została wyłączona

Informujemy, że opłata za licencję sędziowską w sezonie w 2020/2021 nie uległa zmianie, stawki zgodne z tabelą poniżej.

Tabela jest zgodna i stanowi wyciąg z Uchwały Nr 19/Z/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.
Sędziowie szczebla centralnego, III Ligi, Futsal oraz kobiety Sędzie szczebla centralnego wpłacają na konto MZPN, natomiast Sędziowie i kobiety Sędzie  IV Ligi i niższych klas rozgrywkowych na konta swoich macierzystych Podokręgów Piłki Nożnej. Sędziowie rejonu Kraków wpłacają na konto MZPN.
Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku licencyjnego oraz potwierdzenia wpłaty przez Sędziów to 17 sierpnia 2020 r. Kolegia Sędziowskie poszczególnych Podokręgów dostarczają do biura Kolegium Sędziów MZPN, pakiet zbiorczy dokumentów licencyjnych swoich Sędziów: 1. Zbiorcza Lista Sędziów składająca dokumenty licencyjne 2. Wnioski Sędziów o przyznanie licencji sędziowskiej 3. Potwierdzenia wpłaty

Sędziowie rejonu Kraków składają lub przesyłają (poczta, scan na maila: biuro.ksmzpn@gmail.com ) dokumenty do biura Kolegium Sędziów MZPN.
Ważne!
Sędziowie, którzy nie złożą w terminie wymaganych dokumentów licencyjnych będą traktowani jako nie wyrażający zgody na sędziowanie bowiem poprzez nie złożenie dokumentów nie wyrazili takiej woli, stąd będą nie uwzględniani w obsadzie zawodów.
W załączniku przesyłam druk wniosku o licencję sędziowską.
W przypadku pytań proszę o kontakt.

  1. Opłaty za przyznanie licencji sędziowskiej:
Sędziowie zawodowi
Asystenci zawodowi Top Amator Asystenci s.c. niezawodowi Ekstraliga, kobiet I liga, kobiet II lga, kobiet III liga IV liga Klasa okręgowa Klasa A Klasa B,C Ekstraklasa futsal I liga futsal Asystenci okręgowi pozostali Początkujący *
1000


600 600 300 150 100 80 250 160 120 90 75 250 150 40 1

* początkujący sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego , w jakiej klasie sędziują.

Opłaty za licencję sędziowie Ekstraklasy, I, II i III ligi męskiej, Ekstraligi, I i II ligi kobiecej, Ekstraklasy PLF, I ligi PLF i II ligi PLF wpłacają do MZPN Kraków, natomiast sędziowie IV ligi i niższych klas rozgrywkowych wpłacają do Podokręgu macierzystego Kolegium Sędziów. Sędziowie z Krakowa i pow. krakowskiego dokonują opłat w MZPN Kraków.


Składka FKSP

      Możliwość komentowania Składka FKSP została wyłączona

Zgodnie z przesłaną informacją od Przewodniczącego Andrzeja Sękowskiego informuję, że składka na Fundację Kolegium Sędziów Piłkarskich na rok 2020 wynosi 60 zł. Wpłatę proszę dokonać na konto podane na stronie ksbochnia.pl do dnia 15.02.2020 – tytuł wpłaty „(imię i nazwisko)- składka na FKSP za 2020 r” . Osoby, które nie dokonają wpłaty zostaną skreślone z listy FKSP.

Składkę prosimy wpłacać na konto 63 1240 5208 1111 0010 7406 2798

Plenarka

      Możliwość komentowania Plenarka została wyłączona

W dniu 08.11. (piątek) o godz. 17.30 w SP nr 4 odbędzie się zebranie plenarno – szkoleniowe. Obecność obowiązkowa.

Plenarka

      Możliwość komentowania Plenarka została wyłączona

W dniu 11.10. (piątek) o godz. 17.30 w SP nr 4 odbędzie się zebranie plenarno – szkoleniowe.

Egzaminy

      Możliwość komentowania Egzaminy została wyłączona

Drugi termin egzaminów odbędzie się 4 października (piątek) o godz. 17.00 na stadionie MOSiR.

Egzamin

      Możliwość komentowania Egzamin została wyłączona

Egzamin kondycyjny dla sędziów kl. B rozpocznie się w piątek (13.09) o godz. 16.30 na obiektach MOSiR Bochnia . Godzinę później bieganie zaczną sędziowie kl. O i A. Harmonogram w najbliższych dniach ukaże się na grupie.

Wrześniowe plany

      Możliwość komentowania Wrześniowe plany została wyłączona

6 września (piątek) o godz. 18:00 odbędzie się w Brzesku szkolenie dla sędziów KS Brzesko i KS Bochnia. Tydzień później (13.09) na obiektach MOSiR zaplanowano egzaminy dla sędziów kl. Okr. A i B. 20 września w SP nr 4 o godz. 17.30 odbędzie się zebranie plenarne dla sędziów KS Bochnia.

Licencje sędziowskie

      Możliwość komentowania Licencje sędziowskie została wyłączona

Komisja ds. Licencji Sędziowskich Małopolskiego ZPN informuje wszystkich sędziów czynnych (sędziujących), że wraz z rozpoczynającym się nowym sezonem piłkarskim 2019/2020 Sędziowie zobowiązani są posiadać Licencję Sędziowską, zgodnie z Uchwałą nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Zarządu PZPN w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich.

Aby uzyskać Licencję Sędziowską należy:1. Złożyć czytelnie wypełniony wniosek o przyznanie licencji sędziowskiej. ( w załączniku)2. Potwierdzenie opłaty licencyjnejOpłaty licencyjne:·

Opłaty za przyznanie Licencji Sędziowskiej:

Sędziowie zawodowi – 1000 Asystenci zawodowi/Top Amator – 600 Asystenci s.c. niezawodowi – 300 Ekstraliga Kobiet – 150 I Liga Kobiet – 100 II Liga Kobiet – 80 III Liga – 250 IV Liga – 160 KO – 120 Klasa A – 90 Klasa B, C – 75 Ekstraklasa Futsal – 250 I Liga Futsal – 150 Asystenci Okręgowi/ Pozostali – 40 Początkujący * – 1
*początkujący sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu 24 miesięcy od daty ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego, w jakiej klasie sędziują; Opłaty za licencję sędziowie Ekstraklasy, I, II i III ligi męskiej, Ekstraligi, I i II ligi kobiecej, Ekstraklasy PLF, I ligi PLF i II ligi PLF wpłacają do MZPN Kraków, natomiast sędziowie IV ligi i niższych klas rozgrywkowych wpłacają do Podokręgu macierzystego Kolegium Sędziów. Sędziowie regionu Podokręgu Kraków dokonują opłat w MZPN Kraków.Terminy złożenia dokumentów licencyjnych:

  • do 15 sierpnia 2019 r. – sędziowie szczebla centralnego
  • do 31 sierpnia 2019 r. – pozostali sędziowie

Wymienione terminy są ostateczne, a nie złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem wpłaty w podanym terminie będzie skutkowało brakiem obsady zawodów.